Nhị Nguyên - Dualism

269000.00
300000.00
Lấy cảm hứng từ thuyết NHỊ NGUYÊN, tập sách ảnh thứ năm của Dzũng Yoko khai thác tính lưỡng cực, 2 mặt luôn tồn tại song song trong mỗi sự việc: THIỆN - ÁC, TỐT - XẤU, YÊU - GHÉT, ĐỘNG - TĨNH, NÓNG - LẠNH,...

Một trong những điều thuyết NHỊ NGUYÊN đề cập đến là nếu phân cực quá rõ ràng sự yêu ghét, đẹp xấu, thật giả... của cuộc sống thì con người sẽ mãi day dứt - vì bản chất mọi sự đều có 2 mặt cùng chung sống, cùng tồn tại mà không thể thiếu nhau như 2 mặt của một bàn tay.

Tác giả: Dzũng Yoko

Click to order
Total: 
Họ tên
Email
Số điện thoại liên hệ
Địa chỉ
Vui lòng ghi rõ phường/quận/thị xã nhé
Tỉnh/ Thành phố
Ghi chú
Phí vận chuyển
(nếu bạn đủ điều kiện freeship, hệ thống sẽ tự tính ở bước cuối cùng)
Mã ưu đãi
Nếu bạn chọn chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:
Số tài khoản: TRAN DUY NGUYEN
Tên tài khoản: 0071 000 625 782
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh
Nội dung giao dịch: DUBUT-[số điện thoại của bạn]
Payment method
Made on
Tilda